Jag arbetar med textila tekniker. För trettio år sedan gjorde jag en studieresa till Japan. Denna resa fick stor betydelse för mig, bland annat upptäckte jag Shibori tekniken. 30 år senare har  Svenska Shiborisällskapet bildats av deltagare från mina fristående Shibori kurser på Konstfack.

Mitt intresse för denna gamla och mångfacetterade teknik har en naturlig bakgrund, jag kommer från en familj med textilt intresserade starka kvinnor. Denna influens fick mig att välja att utbilda mig på Konstfack textil. En för mig betydelsefull person under denna tid var Kaisa Melanton.

Jag ingår i en mindre grupp av Svenska Shiborisällskapet som ska visa vår tolkning av Shibori i ursprungslandet Japan i oktober 2013. 

signature 

Eva Lagnert

email